Месечно писмо на президента на Ротари Интернешънъл ХОЛГЕР КНААК
МАРТ 2021

Ротаракторите са фокусът и на трите ми президентски конференции тази година и бях горд, когато преди две години Съветът по законодателство гласува за издигането на Ротаракт, включвайки клубовете на Ротаракт като членове на Ротари Интернешънъл.

» Виж повече

Редове на редактора НАСКО НАЧЕВ

МАРТ 2021

СЛУЖИ, ЗА ДА ПРОМЕНИШ ЖИВОТА! - новата ротарианската тема за 2021-22 година, обявена от Елект президента на РИ Шектар Мехта 


» Виж повече

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Абонамент за списание Rotary