Регионално списание на РИ Ротари в България

Редове на редактора


СЕПТЕМВРИ 2021

Уважаеми приятели,

Наистина лятото свърши! Затова горещо ви препоръчвам да се запознаете със специалното обръщение на Президента на РИ Шекхар Мехта и на следващия го Дженифър Джонс. Това послание може да служи като основа и мотивация за бъдещото развитие на нашата организация. То дефинира най-често употребяваното от нас понятие ПРИЯТЕЛСТВОТО и определя компонентите, които го правят толкова силно: Разнообразието, Справедливостта и Приобщаването.

Според мен това е и нов прочит на Целите на Ротари, пречупени през Четиристранния тест за това, което мислим, казваме и правим! Нашето списание подкрепя това изявление и препоръката на Ротари то да бъде обсъждано и дискутирано в клубовете, за да разширим още повече знанията си за нашите идеали и ценности в Ротари.

За месеците септември и октомври определящите материали са за образованието и усилията ни в борбата срещу пандемията. Колегите от Евънстън анализират последната година и половина и ни предлагат обстоен материал за направеното от ротарианците по света в борбата с Ковид-19, както и компетентното мнение на лекар ротарианец  по въпросите, които си задаваме, за вирусите и ваксинацията.

На пропускайте и новините от Дистикта. Активните клубове: „Хората на действието“, както започнахме да ги наричаме напоследък, са на страниците на списанието и в социалните мрежи. Сигурен сам, че навсякъде има проекти и клубовете работят в полза на общността, но за тях научаваме всички само ако са изпратени и до медиите!


Ваш в Ротари
Наско Начев, издател
Абонамент за списание Rotary