Регионално списание на РИ Ротари в България

Редове на редактора


МАЙ 2024
КАКВО Е РОТАРИ?

Редовете по-надолу са продиктувани от дискусията на ПЕТС в Хисаря и свързана с въпроса трябва ли да се питаме: “Какво е Ротари?” и знаем ли да отговорим на този въпрос?

Зададен е още в първия брой, публикуван през януари 1911 г. като The National Rotarian в есето на Пол Харис. Основателят на Ротари обсъжда целта на Ротари клубовете и пита какъв би бил отговорът на ротарианците на въпроса: „Каква е философията на Ротари, както я разбирате?“

В началото списанието се фокусира върху бизнес етиката, развитието на характера и нарастването на членовете. През годините добре известни критици и автори, заедно с популярни художници и фотографи, допринасяха с работата си за страниците му. Променят се символите, променят се приоритетите, както и целите на нашата организация и на този етап РИ смята, че следният израз дава най-точна представа за същността ни:

„Ротари е организация на бизнесмени и професионалисти, обединени в световен мащаб, които служат в хуманитарната сфера, насърчават високите етични норми във всички професии и спомагат за изграждането на добрата воля и мира по света.” Тези 34 думи си струват да бъдат запомнени, когато някой иска да знае какво е Ротари?”

В последно време все повече говорим и за Нашия кодекс за поведение на DEI, за да гарантираме, че принципите на многообразие, справедливост и приобщаване са вкоренени във всичко, което правим. Затова не мога да си обясня решението на председателя на Номинационния комитет да забрани присъствието на други ротарианци по време на допитването на кандидатите за гуверньор? Изборът на бъдещия лидер трябва да става прозрачно и с достатъчно информация за качествата на кандидатите!

В редакцията получаваме различни писма: позитивни и негативни,

със съвети и предложения. Сега те ясно показват, че действията в Българския Дистрикт  и неглижирането на постигнатото през тези години не са безразлични на ротарианците от клубовете. Това, което казваме и как се държим, има значение. Въпреки че свободното изразяване е важно, ние трябва да поемем отговорност за това как нашите думи и действия могат да повлияят на другите. (Пълният текст на тези писма можете да прочетете в рубриката “Твоята позиция” на сайта на списанието и фейсбук страницата)

В последния брой на ротарианската година продължаваме темата за менталното здраве. Авторът на статията убедително ни подсказва, че природата е най-добрият абсорбатор на всички отрицателни емоции натрупани у нас. В рубриката “Наръчник” отново насочваме вниманието ви към правилното използване на безвъзмездните средства от Ротари!

Отбелязваме и активността на клубовете в края на ротарианската година. Страниците с изявите на младите ни приятели от Ротаракт и Интеракт стават все по-интересни!

Започва абонаментната кампания. В писмото ни до следващите президент и секретар е написано всичко необходимо, за да получавате списанието на Ротари на български език. Актуализирайте си данните, за да сте сигурни, че ще получавате тази информация.

Приятно четене!

Ваш в Ротари
Наско Начев - издател
Абонамент за списание Rotary