Регионално списание на РИ Ротари в България

Редове на редактора


НОЕМВРИ 2021

Уважаеми приятели,

Акцентът в този брой е 30-годишнина от възстановяването на ротарианството в България. През тези години се смениха две поколения, на прага е третото. Те са условно разделени на две: времето, в което успяхме да върнем доверието към България като демократична страна, да положим основите, да изградим структурите и да се научим на ротарианство.

Това продължи 16 години, до момента, когато РИ ни даде възможност да имаме собствен ротариански дом и да служим в него в полза на българската общност. Оттогава изминаха още толкова години. Историята на тези  два периода е дълга, интересна и наситена с много събития. Предлагам в този брой да се запознаете с началния епизод, за да усетите важността и мащабите на нашите действия до получаване на известието, че сме 147-ата ротарианска държава в света!

В броя е отделено подобаващо място за подготовката и желанието на РИ да проведе присъствено Конвенцията в Хюстън, на проектите на ротарианците по света и представянето на избрания Президент номини за 2023-24 год. Гордан Макинали.

Важни са акцентите и от нашия  Дистрикт: Първото издание по връчването на Националната награда „Ротари в България“; Чартърното тържество за получаване на хартата от РК Чирпан; няколко сюжета в рубриката „Хора на действието“ на фона на пандемичната обстановка и пълен екшън от нашите млади приятели от Ротаракт с цели осем материала за съвместни събития. Липсваше ни само репортажът от Асамблеята на Интеракт в Казанлък?

Накрая ще завърша с думите на Хърбърт Браун - първия  президент на Ротари, посетил нашата страна през  март 1996 година, за да ни поздрави. Думите му чудесно изразяват ентусиазма от тези начални години и стремежа на всички ротарианци към свят без ПОЛИО: „Благодаря на всички вас, които помогнахте за успеха на кампанията. Вие наистина работихте всеотдайно и с любов и служихте на мира и децата. Тази кампания беше неизменна част от службата на РИ в името на мира по света.“

Честита 30-годишнина, приятели!

Ваш в Ротари

Наско Начев - издател
Абонамент за списание Rotary