Регионално списание на РИ Ротари в България

За нас


Сайтът е собственост на Ротари Интернешънъл.

Поддържа се от Агенция "Бизнес Н" ЕООД, издател на регионалното списание на РИ "Ротари на Балканите":
Управител: Наско Начев

Редакционна колегия на списание "Ротари на Балканите"
Христо Михайловски, ДГ
Маргарита Богданова, ДГЕ
Виолина Костова, ПДГ
Нина Митева, ПДГ
Марина Желева, ДРП
Велимир Балтезаревић, Србиjа
Димитрина Вакрилова, отг. редактор 
Цвятко Кадийски, Ротари историк
Наско Начев, ПДГ, издател


ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Съдържанието, илюстрациите и елементите от дизайна на този уебсайт са собственост на Агенция "Бизнес Н" ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Публикуваната информация е само за лично ползване и не може да бъде разпространявана, копирана, публикувана, предавана, препредавана, излъчвана или архивирана без изричното съгласие на Ротари.

Агенция "Бизнес Н" ЕООД гарантира, че няма да разкрива никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт по време на неговото ползване, без предварително разрешение, с изключение на случаите на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

Издаването на Директорията на РИ и дистриктните указатели е продиктувано от целите на Ротари, и по-точно от Цел 1 „Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и да служиш“.

Информацията от Указателя е за ползване само от членовете на Ротари. Според Кодекса на ротарианските практики (11.010.7) Указателят не бива да се разпространява сред неротарианци, нито да се използва като адресник за търговски цели.

Агенция „Бизнес Н“ като издател поема ангажимента да съблюдава тези данни да не се качват в социалните мрежи и не подлежат на допълнително профилиране и последваща обработка. Те се съхраняват и поддържат в сигурна среда по начин, съответстващ на националното и европейското законодателство за защита и обработка на личните данни, залегнали в Регламент 206/2016 г. на ЕС.


Договор с Ротари Интернешънъл за издаване на Регионалното списание на РИ "Ротари на Балканите"


Договор между  Агенция "Бизнес Н"  с Дистрикт 2482 България за отпечатване и разпространение на регионалното списание на РИ сред ротарианците от Дистрикт 2482

Важни банкови сметки

Договор с РИ за име на домейн на сп. "Ротари в България"
Абонамент за списание Rotary