Регионално списание на РИ Ротари в България

Между приятели


ЯНУАРИ 2021

Скъпи ротарианци, ротарактори и приятели,

Януари най-накрая е тук. Докато очакваме с нетърпение 2021 г., нашето мислене не трябва да спира в края на тези 365 дни. Мислите ли предварително какво ще правите през 2022-ра, 2023-та и след това?

Не можем да предвидим бъдещето, но можем да се насочим там, където искаме да отидем. Мисля, че е важно всеки Ротари клуб да провежда стратегическа среща поне веднъж годишно. Паст директор на РИ Грег Янк, който има богат опит в работата с клубовете по техните планове, споделя своята гледна точка.

Известен афоризъм гласи: „Като не се подготвяте, вие се подготвяте да се провалите.“ Планирането е от съществено значение за постигане на успех във всички области на живота, включително Ротари, и ние се подобряваме с всяка година.

Стратегическото планиране за Ротари клубовете работи. Помогнах на много клубове да намерят този път, като работя с тях, за да изградя, това което аз наричам план, многогодишен план, който отговаря на основния въпрос: „Каква е нашата визия за нашия клуб?“ Най-добрите планове, които съм виждал, са тези, които са фокусирани, тоест когато клубът концентрира ресурсите си върху най-добрите възможности, които има. Вашият Ротари клуб не може да бъде всичко за своите членове и за общността, която обслужва; има ограничени човешки, финансови и времеви ресурси. Успешният план взема предвид активите и ограниченията, за да очертае желания път за вашите членове.

Започнете да изграждате многогодишен стратегически план чрез мозъчна атака с вашия клуб, като попитате: „Какви са нашите инициативи и приоритети за следващите две до три години?“ Документирайте отговорите си с език, ориентиран към действие, който е конкретен, точен и измерим за целите, които искате да постигнете.

След това стеснете инициативите си до основен набор от три до пет приоритета. След това вашият клуб ще разработи конкретни цели за всяка инициатива, като посочи кой ще бъде включен, ключови етапи на постиженията, как ще се проследява напредъкът и график за завършване. Дръжте плана си кратък и опростен.

След това излезте и го направете. Следете напредъка, който постигате към осъществяването на инициативите, и преразглеждайте при необходимост поне веднъж годишно. Ротари има солиден шаблон за подпомагане на клубовете при тяхното планиране, който можете да намерите на my.rotary.org/document/strategic-planning-guide.

Искаме да обогатим и оживим нашите клубове с нови дискусии и идеи. Но как да привлечем разнообразните професионалисти от различен произход, възраст и опит, които да са движени от толкова силно чувство за почтеност, колкото и ние?

Чрез стратегическо планиране ние изследваме този въпрос, за да определим самата същност на нашия клуб и стойността, която той предлага на своите членове и на общността. Всеки клуб е различен и стойността на всеки клуб ще бъде уникална. По време на процеса на планиране, клубовете могат също така да установят, че някои от дейностите, които са правили преди, вече не са подходящи или привлекателни.

След като вашият клуб направи стратегически план, е време да предприемете действия и да извършите необходимите промени. Когато правим това, докато ангажираме членовете в активни  клубове, които не само се забавляват, но и служат на своите общности с проекти, които имат реално и трайно въздействие - нашите клубове стават по-силни. И когато открием какво правят нашите собствени клубове уникални и надграждаме тези основни ценности във всички наши усилия, Ротари отваря възможности за обогатяване на живота на всички.

Ваш в Ротари

Холгер Кнаак,

Президент на Ротари Интернешънъл 2020-2021АРХИВ:

Декември 2020
Ноември 2020
Октомври 2020
Септември 2020

Август 2020
Юли 2020
Абонамент за списание Rotary