Регионално списание на РИ Ротари в България

Между приятели


МАРТ 2021

Скъпи ротарианци, ротарактори и приятели,

Като човек, който познава от първа ръка големия лидерски потенциал на Ротаракторите, винаги се радвам на Световната седмица на Ротаракт, която отбелязваме от 8 до 14 март. Ротаракторите са фокусът и на трите ми президентски конференции тази година и бях горд, когато преди две години Съветът по законодателство гласува за издигането на Ротаракт, включвайки клубовете на Ротаракт като членове на Ротари Интернешънъл. Преди това Съветът вече бе направил възможно двойното членство, а малко след това Съветът на директорите реши да премахне възрастовите ограничения на Ротаракт.
Но ние едва сега тръгваме на нашето пътуване заедно. Ефективното партньорство не се случва само по себе си. Изисква и двете страни да бъдат отворени и да разберат стойността на съюза между поколенията. Луи Де Реал, двоен член на Ротаракт и Ротари, обяснява.

Съвместните виртуални срещи помогнаха на ротаракторите да запознаят ротарианци- те с нови идеи и инструменти, въвеждайки уникални начини за сътрудничество между клубовете. В случай на пандемията и реагирането при бедствия, клубовете на Ротаракт използваха социалните медии за координиране на усилията, насочване на информация и набиране на средства, докато Ротари клубовете използваха своите мрежи и ресурси, за да увеличат подкрепата, да осигурят логистика и да доставят стоките и услугите на общностите.
рак
Иновационните виртуални ангажименти и професионално развитие на ротаракторите вдъхновиха ротарианците да подкрепят и следват примера. Пандемията накара Ротаракт клубовете да осъзнаят, че можем незабавно да се свържем и партнираме с Ротари клубовете чрез виртуални платформи. С постоянното сътрудничество осъзнаваме, че Ротари и Ротаракт наистина се допълват - че сме част от една организация с общи цели.

И двете страни добавят стойност. Ротарианците могат да бъдат ментори и партньори в службата на ротаракторите, докато ротаракторите могат да демонстрират на ротарианците, че трудните задачи могат да бъдат опростени и ограниченията могат да бъдат преодолени чрез цифрови подходи. Тази синергия мотивира ротаракторите да станат бъдещи ротарианци: Присъединих се към Ротари, защото ротарианците ми дадоха незабравим опит в членството чрез вдъхновяващи моменти на сътрудничество. Трябваше да бъда ротарианец, за да вдъхновявам ротаракторите по същия начин, сега и в бъдеще. Същата синергия кара ротарианците да осъзнаят, че макар ротаракторите да имат различна култура, всички ние споделяме обща визия за обединяване на хората за предприемане на действия. Уникалните начини на Ротаракт да правят нещата служат като вдъхновение за иновации, помагайки на Ротари да увеличи способността си да се адаптира към бъдещите предизвикателства. Ротарианците и ротаракторите ще изграждат бъдещето заедно, така че нека започнем днес.

Не виждам разлика между Ротари клуб и Ротаракт клуб, освен може би средната възраст. Много ротарианци все още гледат на Ротаракт като на нашата младежка организация, но аз го виждам по различен начин. За мен те са част от нас и са като нас. За да постигнем успех заедно, трябва да имаме взаимно уважение - да се виждаме като равни. Нека да видим кои са в действителност ротаракторите: студенти и млади лидери, но също така и успешни мениджъри и предприемачи, които са способни да планират, организират и управляват Ротари институт - включително сесии на пет езика - както направиха в Берлин през 2014 г.

Докато предприемаме това пътуване заедно, нека си припомним силните страни на Ротари и Ротаракт. И както казва Луи, нека започнем веднага с изграждането на бъдещето заедно. По този начин ние отваряме безкрайни възможности за нашата организация.

Ваш в Ротари

Холгер Кнаак,

Президент на Ротари Интернешънъл 2020-2021АРХИВ:

Февруари 2021
Януари 2021
Декември 2020
Ноември 2020
Октомври 2020
Септември 2020

Юли 2020
Абонамент за списание Rotary