Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2018-2019

Май-юни 2019, бр. 6 (211)
Март-април 2019, бр. 5 (210)
Януари-февруари 2019, бр. 4 (209)
Ноември-декември 2018, бр. 3 (208)
Септември-октомври 2018, бр. 2 (207)
Юли-август 2018, бр. 1 (206)
Абонамент за списание Rotary