Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2019-2020

Септември-октомври 2019 г., бр. 213
Юли-август 2019 г., бр. 212
Абонамент за списание Rotary