Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2022-2023

Юли-август 2022 г., бр. 1 (230)
Септември-октомври 2022 г., бр. 2 (231)
Ноември-декември 2022 г., бр. 3 (232)
Януари-февруари 2023 г., бр. 4 (233)
Март-април 2023 г, бр. 5 (234)
Май-юни 2023 г., бр. 6 (235)
Абонамент за списание Rotary