Регионално списание на РИ Ротари в България

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ


НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ /uploads/rotary/news/DEI%20-%20A4.pdf

В Ротари разбираме, че развитието на разнообразна, справедлива и приобщаваща култура (DEI) е от съществено значение за осъществяването на нашата визия за свят, в който хората се обединяват и предприемат действия за създаване на трайна промяна. Ние ценим разнообразието и приветстваме приноса на хора от всякакъв произход, възраст, етническа принадлежност, раса, цвят, стил на учене, вероизповедание, социално-икономически статус, култура, семейно положение, език, пол, сексуална ориентация и полова идентичност, както и различия в идеи, мисли, ценности и вярвания. Признавайки, че индивиди от определени групи са имали исторически пречки пред членството, участието и лидерството, ние се ангажираме с развитието на справедливостта във всички аспекти на Ротари, включително в партньорствата ни в общността, така че всеки човек да има необходимия достъп до ресурси, възможности, мрежи и подкрепа за развитие. Ние вярваме, че всички хора притежават видими и невидими качества, които по своята същност ги правят уникални, и се стремим да създадем приобщаваща култура, към която всеки човек принадлежи и знае, че е ценен. В съответствие с нашата почтеност се ангажираме да бъдем честни и прозрачни за това, къде се намираме в нашето DEI пътуване като организация и да продължим да се учим и да се справяме по-добре.
 
Уважаеми членове на Ротари,
В Ротари празнуваме разнообразието, справедливостта и приобщаването (DEI). Няма значение кой сте, кого обичате, как поздравявате, дали сте с увреждане, от коя държава сте или каква е вашата култура. Важното е само, че искате да предприемете действия, за да създадете трайна промяна. Ротари работи, за да гарантира, че всички ни виждат като справедлива и приветлива организация. Разнообразието отдавна е една от основните ни ценности и ние се гордеем с организацията, която сме изградили. Но можем да направим още, за да илюстрираме разнообразието, справедливостта и приобщаването (DEI); да разширим способността си да отразяваме общностите, на които служим, и да отговорим на нуждите на нашите общности. Въз основа на приноса на нашата работна група по DEI Бордът на директорите на Ротари Интернешънъл подсили изявлението на DEI, което приехме през 2019 г. Резултатът е по-голям ангажимент към разнообразието, справедливостта и приобщаването, фокусиран върху признаването на приноса на всеки; напредването на справедливостта и създаването на приобщаваща култура, където всеки човек знае, че е ценен. Разнообразието, справедливостта и приобщаването не са политически въпроси. Всеки от нас има право да бъде третиран с достойнство и уважение, да бъде чут гласът му и да има достъп до същите възможности за успех и лидерство в Ротари. Постоянно чуваме от нашите членове, че да бъдем приветлива организация, е жизненоважно за бъдещето ни и че като бъдем разнообразни и приобщаващи, ние ще осигурим водещо място за хората, които действат да се свързват помежду си и да правят разлика. Очакваме с нетърпение вашата подкрепа, докато правим Ротари по-разнообразен, справедлив и приобщаващ, като гарантираме, че всеки, който работи с Ротари, знае, че е ценен и му принадлежи.

Шекхар Мехта                                                                                            Дженифър Джоунс
РИ Президент 2021-22                                                                              РИ Президент 2022-235 НАЧИНА, ПО КОИТО ВАШИЯТ КЛУБ МОЖЕ ДА ПОДДЪРЖА РАЗНООБРАЗИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ:
 
1. Споделете нашето актуализирано изявление за ангажимента на Ротари към DEI с членовете си по имейл или на среща на клуба.

2. Публикувайте актуализираното изявление на уебсайта на вашия клуб и акаунтите в социалните медии и го свържете с имейла на вашия клуб.

3. Използвайте изявлението, за да обсъдите как вашият клуб може да бъде по-разнообразен, справедлив и приобщаващ за настоящите и бъдещите членове.

4. Насърчавайте колегите си да се уважават един друг и да говорят, когато действията на човек не отразяват нашите идеали и ценности.

5. Разширете знанията си, като вземете курс по DEI в учебния център.
Абонамент за списание Rotary