Регионално списание на РИ Ротари в България
ШВЕЙЦАРИЯ - Rotary Suisse Liechtenstein

ШВЕЙЦАРИЯ - Rotary Suisse Liechtenstein

Основано през 1926
Език: френски, немски и италиански
Тираж: 13000

Главен редактор: Верена Мария Амерсбах

Адрес: Rotary Suisse Liechtenstein
Waaggasse 5
CH-8001 Цюрих
Телефон: 41-43-299-66-25

Обслужвани райони: Лихтенщайн и Швейцария

info@rotary.ch
http://www2.rotary.ch
Абонамент за списание Rotary