Регионално списание на РИ Ротари в България
ПОЛША - Rotary Polska

ПОЛША - Rotary Polska

Основано през 2017 г.
Език: полски
Тираж: 2000

Редактор: Дорота Учила Квиатава

Адрес: 14/11, Офиксина ОКО
Elblag 82-300, Полша

Обслужвана зона: Полша

redakcja@rotary.org.pl
http://www.Rotary.org.pl
Абонамент за списание Rotary