Регионално списание на РИ Ротари в България

РОТАРИ КЛУБ РУСЕ-ДУНАВ С НОВО ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦА


РОТАРИ КЛУБ РУСЕ-ДУНАВ С НОВО ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦА Ротари клуб Русе-Дунав осигури устройства за дезинфекция на въздуха в помещенията на Детска градина „Снежанка” в град Русе

Ротари клуб Русе-Дунав дари устройства за дезинфекция на въздуха на Детска градина „Снежанка” в град Русе. Те бяха закупени и монтирани с финансиране осигурено по проект „Подобряване на здравната инфраструктура на ДГ „Снежанка” в гр. Русе и ДГ „Стадиона” в гр. Бяла и осигуряване на условия за занимания на децата на закрито”. Сумата от 15 000 лева, необходима за осъществяването на проекта беше събрана от дарители, чрез инициативи на Ротари клуб Русе Дунав и с подкрепата на Фондация Ротари, Ротари клуб Русе и МБАЛ „Юлия Вревска” – гр. Бяла.

Дарението бе връчено в присъствието на Дистрикт гуверньора на Ротари България Виолина Костова и зам.-кмета на Община Русе Енчо Енчев.

Апаратите за дезинфекция на въздуха са разположени в занималните и така се осигурява здравословна среда за 380 деца, които посещават детската градина.

„Минавайки през устройството въздуха в помещението се пречиства и по този начин се премахват вредни частици, бактерии и най-вече алергени. Апаратурата ще е много полезна през зимните месеци, когато проветряването на стаите е по-трудно и употребата ѝ ще доведе до по-малка заболеваемост сред децата”, обясни паст президентът на Ротари клуб Русе-Дунав д-р Виктор Маргаритов.

Устройствата могат да работят, когато в занималните се намират децата и персонала, като не оказват вредно въздействие върху тях. Те са сертифицирани от Министерството на здравеопазването.

Дарението беше предадено на директора на детската градина Екатерина Иванова, която благодари за съпричастността към каузата, децата да растат и да се развиват в здравословна среда.

По-рано днес Дистрикт гуверньорът на Ротари България Виолина Костова се срещна със зам.-кмета на Общината Енчо Енчев. Виолина Костова представи бъдещите проекти, по които ротарианската общност в страната ще работи, а зам.-кмета Енчо Енчев пое ангажимент да съдейства за тяхното осъществяване на територията на община Русе.

От създаването си през 2004 година Ротари клуб Русе-Дунав е изпълнил десетки проекти, насочени към подобряване на условията за обучение, здраве и спорт в детски градини, училища и образователни институции.

Галя Пенчева, РК Русе-Дунав
Абонамент за списание Rotary