Регионално списание на РИ Ротари в България

РК САМОКОВ С КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ


РК САМОКОВ С КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ Ротари клуб Самоков обявява конкурс за СТИПЕНДИИ на фондация "Св. Св. Кирил и Методий" - "Нели и Робърт Гипсън", на които ние сме партньори, за студенти първи курс в държавен ВУЗ.
Желаещите студенти, могат да прочетат регламента и да попълнят нужните документи, които могат да свалят на: https://www.cmfnd.org/?page_id=521…
Познавате ли студенти с високи академични постижения от семейства с ниски материални възможности? Ако, Да! Пишете ни!
Инициативата на фондацията е в сферата на развитие на потенциал на младите хора чрез образование, което съвпада с ценностите и зоните на фокус на Rotary Bulgaria, District 2482
По волята на частен дарител от САЩ (сем. Нели и Робърт Гипсън), Фондацията и тази година ще подкрепи 100 студенти, от които 25 първокурсници. Броят на изплатените вече стипендии през предишните академични години заедно с новоизбраните по тази програма е над 1400, като 100 от стипендиантите ще получават средства през 2023-2024 учебна година. Общата сума, предоставена от сем. Гипсън досега, е 3 109 984 лв.

За контакти:
Евелина Спасова, тел. +359 88 795 6006
Люси Бързанова, тел. +359 88 907 9435
Абонамент за списание Rotary