Регионално списание на РИ Ротари в България

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВА КНИГА


ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВА КНИГА Представяне на нова книга

На първата за годината онлайн сбирка на Ротари клуб „София – Витоша“ нашият приятел и паст президент на клуба Валентин Съйков представи своята книга „2050 година е фатално близо. Ще я има ли България и след това?“.
Книгата започва с въпроса за българския национален интерес. Проследява как демографската криза преминава в демографска катастрофа, извеждайки като основна причина икономическото изоставане и социалните диспропорции в България в края на 2020 година. Авторът обосновава нуждата от изработване на дългосрочна национална доктрина. В нея трябва да бъде заложена новата роля на държавата за ускорено икономическо развитие и да се очертаят основните направления на нова стопанска, социална и международна политика на България.
Последният раздел на книгата логично достига до политическите промени, които гражданското общество трябва да наложи в държавното управление за да видим по-добро бъдеще на страната ни.
Книгата може да бъде намерена в някои книжарници на „Хеликон“ и „Сиела“ или да бъде поръчана директно на автора на val.saykov@gmail.com

Венета Платиканова, 
секретар на РК София-Витоша
Абонамент за списание Rotary