Регионално списание на РИ Ротари в България

ПИСМО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА ROTARY


ПИСМО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА ROTARY Уважаеми ротарианци,

В продължение на няколко години мениджърите на списанията споделяха разочарованието си от работата на РИ относно абонамента за регионалните издания и процедурата за санкциониране на нередовните клубове, които не се абонират или не плащат за списанието. Това пряко влияе върху работата на регионалните списания и споделянето на Ротари посланията в световен мащаб. През изминалата година Комитетът по комуникации работи по алтернативни действия по отношение на нередовните клубове. След дълга дискусия с други бизнес звена на Ротари през ноември 2021 г. на Борда на директорите беше представено предложение, с което да се подобри процедурата, свързана  с нередовните клубове. Казано накратко:

Предишна процедура:

Списанието изпраща до Ротари Интернешънъл доклад за нередовните клубове. Секретариатът изпраща стандартни писма до списанието, което препраща писмото до съответните клубове. На клуба са определени 120 дни, за да се съобрази с предписанията в писмото или да бъде „спрян“. Ако клубът не изпълни изискванията, списанието изпраща доклад до Ротари и клубът се „спира“. С това процедурата приключва.

Нова процедура – от 1 юли 2022 г.:

Списанието изпраща до Ротари Интернешънъл доклад за нередовните клубове, като изяснява дали те не отговарят на изискванията поради неплащане -ИЛИ- не се абонират изобщо. Секретариатът изпраща стандартни писма до списанието, което препраща писмото до съответните клубове. Докладите трябва да се изпращат на тримесечие.

С отделно писмо Ротари уведомява и дистрикт гуверньора. Клубът има 90 дни, за да се съобрази или да бъде „спрян“.

Две седмици преди изтичането на 90-дневния гратисен период се изпраща друго писмо до клубовете, които все още не са спазили правилата, за да напомни за спирането и какво означава спиране. Ако клубът не изпълни изискванията, списанието изпраща доклад до Ротари и клубът се „спира“.

На клуб, който остава „спрян“ и не спазва правилата, след 180 дни се изпраща писмо с текст: „Съветът по свое усмотрение може да реши да прекрати клуба“. Клубът се наблюдава.

Учебните програми на PETS и GETS ще включват информация за задължителния абонамент. Ще бъде определен праг на несъответствие: колко от редовните членове правят клуба нередовен по отношение на абонамента? 20% от членовете на клуба? 50% от членовете на клуба? Тъй като този процес вече ще бъде включен в Ротари Кодекса на политиките, се надяваме да видим по-добро съответствие.

Съветът на директорите се запозна с проблема и ще подкрепи списанията в техните зони. Директорите бяха искрено изненадани от информацията за  неадекватните действия на някои клубове, особено в определени региони.

Беше голяма изненада за нас да научим и това, че има дистрикт гуверньори и президенти на клубове, които не са наясно със задължителния абонамент. Това означава, че на PETS и GETS трябва се да наблегне на информацията относно задължителния абонамент. Ние ще продължим да популяризираме списанията като важен Ротари канал, който споделя унифицирани и последователни ротариански послания и увеличава познанието и връзката с Ротари.

Ние продължаваме да подкрепяме Ротари глобалната медийна мрежа и оценяваме вашата отдаденост и упорита работа.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

 
С най-добри пожелания:

Дона Котър, координатор на регионалните списания

Патрик Нунес, директор „Глобални комуникации и дизайн“
Абонамент за списание Rotary