Регионално списание на РИ Ротари в България

НОВ БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ НА РОТАРИ САМОКОВ


НОВ БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ НА РОТАРИ САМОКОВ Президентът на РК Самоков Христина Бърдарска официално връчи на д-р Красимира Ковачка, директор на МБАЛ-Самоков и член на нашия клуб, събраната сума в размер на 18 000 лв. за проект "Да подадем ръка за нов живот" в Родилно отделение към МБАЛ- Самоков ЕООД . Сумата беше събрана на благотворителния бал, през месец декември, по повод 20 годишния юбилей на Ротари клуб Самоков.
Абонамент за списание Rotary