Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2023-2024

Юли-август 2023 г., бр. 1 (236)
Септември-октомври 2023 г., бр. 2 (237)
Ноември-декември 2023 г., бр. 3 (238)
Януари-февруари 2024 г., бр. 4 (239)
Март-април 2024 г, бр. 5 (240)
Май-юни 2024 г, бр. 6 (241)
Абонамент за списание Rotary