Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2021-2022

Юли-август 2021 г., бр. 1 (224)
Септември-октомври 2021 г., бр. 2 (225)
Ноември-декември 2021 г., бр. 3 (226)
Януари-февруари 2022 г., бр. 4 (227)
Март-април 2022 г., бр. 5 (228)
Май-юни 2022 г., бр. 6 (229)
Абонамент за списание Rotary