Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2020-2021

Юли-август 2020 г., бр. 1 (218)
Септември-октомври 2020 г., бр. 2 (219)
Ноември-декември 2020 г., бр. 3 (220)
Януари-февруари 2021 г., бр. 4 (221)
Март-април 2021, бр.5 (222)
Май-юни 2021 г., бр. 6 (223)
Абонамент за списание Rotary