Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2019-2020

Ноември-декември 2019 г., бр. 3 (214)
Септември-октомври 2019 г., бр. 2 (213)
Юли-август 2019 г., бр. 1 (212)
Абонамент за списание Rotary