Регионално списание на РИ Ротари в България

Списанието 2019-2020

Май-юни 2020 г., бр. 6 (217)
Март-април 2020, бр. 5 (216)
Януари-февруари 2020 г., бр. 4 (215)
Ноември-декември 2019 г., бр. 3 (214)
Септември-октомври 2019 г., бр. 2 (213)
Юли-август 2019 г., бр. 1 (212)
Абонамент за списание Rotary