Регионално списание на РИ Ротари в България
УКРАЙНА - Rotariets

УКРАЙНА - Rotariets

Основано през 2007 г.
Език: украински
Тираж: 1000

Издател: Никола Стеблянко

Главен редактор: Павло Кашкадамов

Адрес: пощенска кутия № 186, ул. Илфа I Петрова, 63/1
Одеса, 65122, Украйна

Обслужвани райони: Беларус и Украйна

sniko@ukr.org
http://www.rotary.org.ua/en/rotary-in-ukraine/rotariets-magazine.html
Абонамент за списание Rotary