Регионално списание на РИ Ротари в България
РУСИЯ - Rotary Russia

РУСИЯ - Rotary Russia

Основано през 2017
Език: Руски
Тираж: 20000


Редактор: Аслан Гулуев

Само електронен абонамент.

Обслужвани райони: Грозни, Чечения, Русия

rotarianez@mail.ru

Абонамент за списание Rotary