Регионално списание на РИ Ротари в България
КОЛУМБИЯ - Colombia Rotaria

КОЛУМБИЯ - Colombia Rotaria

Основано през 1970 г.
Език: Испански
Тираж: 2350

Редактор: Хайме Солано
Обслужвана зона: Колумбия

Director@colombiarotaria.org
http://www.colombiarotaria.org
Абонамент за списание Rotary