Регионално списание на РИ Ротари в България
ГЕРМАНИЯ - Rotary Magazin

ГЕРМАНИЯ - Rotary Magazin

Основано през 1929
Език: немски
Тираж: 63000

Главен редактор: Рене Неринг

Адрес: Rotary Verlags-GmbH
Raboisen 30
Хамбург, DE-20095, Германия

Обслужвани райони: Австрия и Германия

redaktion@rotary.de
http://www.rotary.de
Абонамент за списание Rotary