Регионално списание на РИ Ротари в България
БЪЛГАРИЯ - РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ

БЪЛГАРИЯ - РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ

Основано през 1995
Език: български
Тираж: 1900

Издател: Наско Начев

Адрес: 1 Gladston St.
BG-4000; Пловдив, България

Обслужвани райони: България и Сърбия

abn@rotary.bg
http://www.rotary.bg
Абонамент за списание Rotary