Регионално списание на РИ Ротари в България
БЕЛГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ - Rotary Contact

БЕЛГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ - Rotary Contact

Основано през 1984 г.
Език: холандски и френски
Тираж: 10850

Главен редактор: Лудо Ван Хелепут

Адрес: Av. de L'Exposition Universelle 68
Брюксел, Белгия B-1083


Обслужва Белгия и Люксембург

rotarybeluxservices@rotary.belux.org
http://www.rotary.belux.org/
Абонамент за списание Rotary