Регионално списание на РИ Ротари в България

Между приятели


АВГУСТ 2019

Скъпи приятели ротарианци,

През 2019-2020 г. насърчавам ротарианците и ротаракторите да развиват Ротари. Трябва да развиваме нашите услуги, трябва да развиваме въздействието на нашите проекти, но най-важното е, че трябва да увеличим членовете си, за да можем да постигнем повече.

Нека опитаме нов подход към членството, който е по-организиран и стратегически. Моля всеки клуб да сформира активен комитет за членство от хора с различен опит, които да изследват методично лидерите на общността.

След това комитетът за членство на вашия клуб ще приложи класификационната система на Ротари - предназначена да гарантира, че диапазонът от професии във вашата общност е добре представен - за идентифициране на потенциалните лидери с уменията, таланта и характера, които ще укрепят вашия клуб. Ако комитетът за членство на вашия клуб не е сигурен как да продължи, погледнете в контролния списък за членство в клуба на Rotary.org за ясно определени стъпки за организиране на работата му.

Как иначе ще се свържем с хора, за да разрастваме Ротари? Ще създадем и нови типове клубове: независими клубове или спътникови клубове, с различно преживяване при срещите и предлагане на услуги, не само там, където няма Ротари, но и където Ротари вече процъфтява. Нито един Ротари клуб в света не може да обслужва всички сегменти на своята общност. Затова трябва да организираме нови клубове, за да ангажираме лидерите на общността, които не могат да се асоциират с нашите съществуващи клубове.

Разрастването на Ротари е просто. Трябва да вземем връзките, които правят нашата организация уникална в света, да ги укрепим и умножим. Нека се ангажираме да развиваме Ротари и да посрещнем следващото разнообразно поколение жени и мъже, тъй като Ротари свързва света.

Ваш в Ротари,
Марк Малоуни,
Президент на Ротари Интернешънъл 2019-2020
Абонамент за списание Rotary