Skip to main content.

Global Navigation

The Rotarian

Официалното списание на Ротари Интернешънъл

Основано през 1911 г.

Език: английски

Тираж: 500 000

Обслужва Канада, САЩ и над 200 страни и региони

През януари 2011 г. The Rotarian навърши 100 години.

Списанието отбеляза стогодишнината си със специално юбилейно издание, в което бяха представени десетки корици от първите сто години, изтъкнати автори, известни художници и видни исторически личности. 

http://therotarianmagazine.com/