Skip to main content.

Global Navigation

За сайта

Сайтът на списание “Ротари на Балканите” има за цел да отвори още по-широко прозореца на познанието и философията на Ротари – най-голямата неправителствена организация, създадена изцяло в служба на хората по света.

Сайтът се поддържа от Агенция "Бизнес Н" ЕООД, издател на регионалното списание на Ротари Интернешънъл "Ротари на Балканите"

Изпълнителен директор: Наско Начев
Отговорен редактор на списание "Ротари на Балканите": Димитрина Вакрилова

Проектът се реализира с подкрепата на BSH Ltd. (Bulgarian Software House):
Художествен ръководител: Борил Караиванов
Ръководител проект: Боряна Блажева
Редактор: Елена Иванова
Графичен дизайн и илюстрация: Борил Караиванов, Димитър Николов
Технически дизайн и програмиране: Екатерина Казакова, Асен Кирилов

Local Navigation