Skip to main content.

Global Navigation

Последен брой

Корица СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2017

СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2017

Страница на издателя: Наско Начев, ПДГ

Месечни послания от президента на Ротари Интернешънъл Йън Райзли, септември/октомври, The Rotarian

Столицата на хубавото – Торонто 2018, The Rotarian

Сам Оуори, един спокойно уверен човек,The Rotarian

Новите директори и попечители на служба,The Rotarian

Обръщение от Пол Нецел, Председател на Съвета на попечителите на ФР, септември/октомври 2017 г., The Rotarian

Писмо на ДГ Емил Коцев за септември 2017, сп. „Ротари на Балканите“

Новата ротарианска година, сп. „Ротари на Балканите“

Познаваме ли и как говорим за Ротари? ПДГ Анелия Дошева, председател на Комитета за PR

140 години Шипченска епопея, Пламен Иларионов, президент РК Габрово

Заседание на ICC България-Русия в подножието на славната Шипка, Любозар Фратев, Председател на ICC България-Русия

Свищов отбеляза Освобождението по ротариански, Марияна Иванова, ПП РК Свищов

Ротари клуб Кърджали работи в екип за общността, Гавраил Гавраилов, ПП РК Кърджали

Ротариански знак на входа на Велико Търново, Росен Великов, секретар РК Велико Търново

Среща с Жасмин Кауин – президент на РК в Ню Йорк, Божидар Стойков, РК Габрово

Пловдив – от твореца сътворен, Елица Кандева, в. „Марица“

 

 

Юли-август 2017

Май-юни 2017

Март-април  2017 

Януари-февруари  2017

Ноември 2016 

Юли 2016

Май 2016

Март 2016

Януари 2016  

Ноември 2015

Септември 2015