Skip to main content.

Global Navigation

Ръководства

Ръководство за обучение на асистент гуверньора 2010

КОМПЛЕКТ РЪКОВОДСТВА ЗА КЛУБНИТЕ ОФИЦЕРИ  

    - Ръководство на президента на Ротари клуб 2015    

    - Ръководство на секретаря на Ротари клуб  2015    

    - Ръководство на касиера на Ротари клуб

    - Ръководство на Клубната комисия за администрацията  

    - Ръководство на Клубната комисия за членството   

    - Ръководство на Клубната комисия за връзки с обществеността   

    - Ръководство на Клубната комисия за общественополезни проекти   

    - Ръководство на Клубната комисия за Фондация Ротари

    - Ръководство на церемониалмайстора
 

Ръководство за развитие на членството

Ръководство на Дистрикт комитета на Фондация Ротари

Ръководство за организиране на нови клубове 

Международни комитети

Ръководство за създаване на нов клуб. Формуляри. (EN)