Skip to main content.

Global Navigation

Обръщение

БАРИ РАСИН

ЯНУАРИ 2019 

Драги приятели ротарианци,

Професионалната служба може трудно да се дефинира, но е лесно да се опише: Това е просто моментът, в който нашият ротариански живот и нашият професионален живот се пресичат. Когато използваме нашите ротариански идеали в работа си, това е професионална служба. Когато се върнах на Бахамите след дълги години работа в администрация на здравеопазването в чужбина, разбрах, че моята страна има нужда от модерно здравно заведение. Базата, с която разполагахме по онова време, беше остаряла и неадекватна, а хората, които не успяваха да пътуват в чужбина за лечение, често не получаваха грижата, от която се нуждаеха.

Без опита, натрупан в Съединените щати, не бих могъл да направя нищо за промяна на статуквото. Но бях в уникална позиция да направя нещо. Знаех, че мога да преобразя професионалния си път и да направя кариера от подобряване здравеопазването на Бахамските острови.

Тъй като Ротари стана част от пътя ми, се уверих в думите на Пол Харис, станали основата на Ротари, че споделеното усилие не познава никакви граници, са абсолютно точни за моето призвание.

Не можех сам да донеса модерно здравеопазване на Бахамите. Но чрез партньорство както с лекарите, които в крайна сметка станаха мои партньори в „Лекарската болница“, така и с всички специалисти, които работеха в болницата през годините, можехме да променим всичко. Когато целта ми се превърна в обща, тогава тя стана реалност. Ротари доказва достойнството и ценността на всяко призвание. Не забравяйте, че четиримата учредители не са били лекари или миротворци, а адвокат, минен инженер, търговец на въглища и предприемач. От самото начало разнообразието на тези професии даде специална сила на Ротари. Това разнообразие се отразява в нашата класификационна система, която има за цел да гарантира, че всеки клуб представлява пълния обхват на бизнеса и професиите, които служат на всяка общност. Пол Харис добре го казва: "Всеки ротарианец е свързващата връзка между идеализма на Ротари и неговата дейност или професия." Тогава е било вярно, трябва да бъде вярно и сега. Няколко часа седмично сме с приятелите на срещите на Ротари, но повечето от нас прекарват по-голямата част от съзнателното си време на работа. Чрез Ротари тези часове също са възможност за служба: шанс да бъдем вдъхновение за онези, с които работим, за тези, които работят за нас и за общностите, на които служим.

Бари Расин

Президент, Ротари Интернешънъл, 2018-2019