Skip to main content.

Global Navigation

Messages Burton

Юли 2013 г.

Уважаеми приятели ротарианци,
Какво чудесно време да си ротарианец! Дали тази година ще бъде една от най-добрите в историята на Ротари, зависи от всеки от нас. Пишем последната глава на борбата срещу полиомиелита. Пътят бе дълъг и труден и научихме много ценни уроци. Научихме, че заедно можем да преместим планини, можем да подобрим живота и да променим света. Може би най-ценният урок е, че можем да постигнем повече, ако приемаме повече предизвикателства.
Започва нова глава и в забележителната история на Фондация Ротари. Имаме рядката привилегия да въведем изцяло новата схема на субсидиране, известна като План с визия за бъдещето. Това ни дава възможност да постигнем максималното с наличните ресурси. Само си помислете колко повече можем да направим с по-силна Фондация, с по-силни клубове, с повече ротарианци, ангажирани истински с ротарианската служба.
Време е да осъзнаем, че истинското предизвикателство за Ротари не е само привличането на нови членове, а превръщането им в убедени ротарианци, ангажирането им с Ротари. Трябва да покажем на нашите членове, че имат огромен потенциал и силата да променят живота чрез ротарианската служба. Да направим така, че всеки ротарианец да допринася активно за промяната, защото, когато вършиш смислена работа в Ротари, Ротари придобива смисъл за теб.
Когато осъзнаем какво можем да постигнем чрез Ротари, когато истински се ангажираме с организацията - животът се променя. Ние променяме живота на хората, които имат нужда от нас. Това е неизбежно. Но в същото време се променя собственият ни живот. Това също е неизбежно. И точно това изразява темата на ротарианската 2013-14 година: Променяй живота с Ротари.
Време е да си отворим очите за потенциала, който имаме благодарение на нашата организация. Чрез Ротари можем да стигнем по-далеч, да направим повече и да бъдем част от нещо по-голямо от нас. Всичко, което даваме на Ротари, никога не може да компенсира полученото в замяна. Това също е неизбежно.
Нека през 2013-14 г. се възползваме от целия си потенциал. Всичко зависи от нас. Можем да го направим чрез участие в ротарианската служба, с ангажираност и вдъхновение и като не забравяме какъв дар е за нас Ротари. Заедно ще променяме живота с Ротари.

Рон Бъртън,
Президент на РИ 2013-14 г.