Skip to main content.

Мирът, Ротари и Балканите - конференция на побратимените Ротари клубове от Сърбия и България

На 29 октомври 2011 г. в Пирот, Сърбия, под надслов „Мирът е възможен“ се проведе Първата конференция на побратимените сръбски и български Ротари клубове

Участваха гуверньорите и лидери на Дистрикт 2482 България и Дистрикт 2483 Сърбия и над 80 ротарианци от побратимените клубове, които чрез сътрудничество, разбирателство и развитие на добросъседските отношения между нашите народи, градове и държави, насърчават и реализират идеята за мир.