Skip to main content.

РК Видин: Укрепваме общности, сближаваме дунавски градове

България и Румъния подписаха споразумение за създаване на Международен Ротари комитет

РК Видин се побратимява с РК Крайова, Румъния