Skip to main content.

Global Navigation

За нас

Сайтът е собственост на Ротари Интернешънъл.

Поддържа се от Агенция "Бизнес Н" ЕООД, издател на регионалното списание на РИ "Ротари на Балканите":
Изпълнителен директор: Наско Начев

Редакционна колегия на списание "Ротари на Балканите"
Веселин Димитров, ДГ, Д-2482
Емил Коцев, ПДГ, Д-2484
Димитър Димитров, ПДГ, Д-2482
Нина Митева, ПДГ, Д-2482
Анелия Дошева, ПДГ, Д-2482
Велимир Балтезаревић, Србиjа
Димитрина Вакрилова, отг. редактор 
Цвятко Кадийски, Ротари историк
Наско Начев, ПДГ, издател

Пловдив 4000 • ул. Гладстон 1 • Тел/факс: (032) 628770 • Ел. поща: abn@rotary.bg