Skip to main content.

Global Navigation

   

      
 

 

РЕДОВЕ НА РЕДАКТОРА - МАЙ 2016

 

ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СРЕЩИТЕ НА РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ?

 

Уважаеми приятели,

След Законодателния съвет през април т.г. отново се дискутира честотата и ефективността на седмичните сбирки на Ротари клубовете. С тези редове искам да ви припомня и насоча вниманието към практики, доказани в развитието на Ротари. Седмичните сбирки формират същността на дейността на Ротари клуба. Подготвянето и ръководенето на седмичните сбирки е една от вашите най-важни отговорности. Седмичните сбирки предоставят идеална възможност за:

    - осведомяване на членовете за важна ротарианска информация;

    - подпомагане на клубни проекти, дейности, срещи на дистрикта и други събития;

    - разрастване на членството.

Помнете, че клубните членове са заети личности, чието време е много ценно. На срещите, които се организират, се разглеждат интересни програми:

    - демонстрира се на членовете, че времето и ресурсите, които са отделили на съответната сбирка, са добре инвестирани;

    - повишават се персоналните ротариански знания;

    - засилва се значението на трайното членство.

Една среща се смята за добре планирана, ако е направено следното:

    - подготвяне на дневния ред за всяка редовна седмична сбирка, така че да се отделя време за приветствие или за програма като тази за членството;

    - изготвяне на евентуални планове, в случай че подготвените по разписание програми бъдат отменени;    

    - започване и завършване на сбирката навреме.

Програмата е сърцето на сбирката. Програмата трябва да предостави на членовете на клуба информация и мотивация, необходими за увеличаването на тяхното участие в клубната работа и ентусиазъм за дейности, които са в служба на съответния клуб, на обществото и на света. За да се увеличат седмичните програми, от голямо значение е вие да направите следните стъпки:

    - Да сте убедени, че всички програми са в служба на Ротари.

    - Да определите програмите предварително (за предпочитане преди да започне годината).

    - Да свържете програмите с настоящите клубни проекти, дейности и важни въпроси, когато е възможно.

    - Да се обмисли едно прехвърляне на отговорността за подготвяне на програмите от един член на друг.

    - Да се използва ротарианският календар като наръчник за подготвяне на специални наблюдателни програми (например програма от бивш стипендиант от “Посланиците на мира” към Фондация Ротари може да бъде представена по време на Месеца на Ротари Фондацията през ноември).

    - Да се включат програми, които да запознават членовете с най-новата Ротари информация.

    - През месец юни ние приключваме ротарианската година, но това е месецът, през който трябва да поставим основите на нашата дейност и ротариански живот през следващата година. Направете го СЕГА, не през септември!

Желая ви успех!

 

Ваш в Ротари,

Наско Начев


 

ЗА КАКВО ЩЕ ПОМОГНЕ ВАШЕТО ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Дарение от 50 щ.дол. помага за осигуряването на личен воден филтър, който предлага простичък начин за достъп до чиста вода в места като селските райони на Гватемала. Всяка година проекти, финансирани от Фондация Ротари, подпомагат стотици хиляди хора - деца, семейства и цели общности 
Вижте какво можете да подкрепите с дарението си на: 
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175735:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r

Научете повече за приоритетните области на Ротари на:
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175736:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r 

    Открийте други начини да дарявате:
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175737:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r

 


   

ФОНДАЦИЯ РОТАРИ СЪС ЗВЕЗДЕН РЕЙТИНГ

Фондация Ротари бе отличена с 4 звезди от Charity Navigator - най-големия и най-престижен независим оценител на организации с идеална цел в САЩ.
"Нашата фондация продължава да работи, спазвайки най-високите етични стандарти" - каза председателят на попечителите на Фондацията Джон Кени. "Горди сме, че Charity Navigator за седма поредна година призна нашия ангажимент за отчетност и прозрачност."
Оценката от 4 звезди е най-високата, която Charity Navigator присъжда за добро фискално управление, отчетност и прозрачност. Всяка година Charity Navigator оценява хиляди организации с идеална цел, като само една от четири печели 4 звезди.
Тазгодишното отличие е седмото поред за Фондацията и я поставя сред най-добрите от базираните в САЩ благотворителни организации.
Rotary News


  

ОНЛАЙН ПЕТИЦИЯ НА РОТАРИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЛИОМИЕЛИТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ*

Призовете световните лидери да подкрепят програмата „ПолиоПлюс“ и да осигурят финансирането на финалната фаза на борбата за ликвидиране наполиомиелита. Подпишете ПЕТИЦИЯТА, за да се чуе гласът ви в целия свят?

 
*Борбата срещу полиомиелита се ръководи от Глобалната инициатива за ликвидиране на болестта, която включва Ротари Интернешънъл, УНИЦЕФ, Американските центрове за контрол и превенция на болестите, Световната здравна организация и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.


 


 

Редове на издателя

Март 2016  Януари 2016  Ноември 2015  Септември 2015  Юли 2015