Skip to main content.

Global Navigation

 

   

      
 

 

РЕДОВЕ НА РЕДАКТОРА 2018

ЮЛИ - АВГУСТ 2018 

 

Уважаеми приятели,

Настъпва новата ротарианска година. Тази промяна, така характерна за нашата организация, винаги води до напрежение и суматоха. На семинарите говорим за членството, за Фондацията и проектите, но като че ли загърбваме тези „домашни“ проблеми и процедури.

Церемонията на ротацията не е само свалянето на президентската огърлица от едни гърди и поставянето ѝ на други. Това е свързано с обновяване и актуализиране на информацията за клуба, с отчитане и благодарности за свършената работа и за определяне на приоритетите за предстоящата година. Свързано е и с финансовите задължения към клуба и на клубовете към Дистрикта и РИ.

Има още един ангажимент, свързан с ротарианството, който в Конституцията е определен като „задължителен“, но за мен и хилядите ротарианци по света той е неразделна част от познанието за Ротари и споделянето на службата с други.

Списанието „Ротари на Балканите“ не е мое издание, не е издание и на Дистрикт 2482. Това е издание на Ротари интернешънъл, част от световната ротарианска преса, която излиза на български език. Вече малцина помнят, че това списание се роди през 1995 като бюлетин на българските ротарианци в многонационалния Д-2480. През 2005 г. беше определено от РИ като предварително и две години беше наблюдавано и контролирано, за да бъде прието в Световната ротарианска преса. Това беше признание и за екипа, който подготвяше списанието и стриктно спазваше условията на РИ. Това беше признание и за българските ротарианци, защото то отразяваше през всичките тези години тяхната работа, постиженията и службата на обществото.

Благодаря ви за тази подкрепа. Има клубове, които изградиха система за отразяване на събитията в своя живот. Други подцениха момента, в който оставят следа в ротарианската история. Сега се появява и нова тенденция – тънки сметки, при които абонирането за дигиталното издание на американското списание пести по някой лев, но реално се получава продукт, непонятен за голям част от ротарианците, приелите с охота тази сделка.

Подобно е отношението към производството на Дистриктния указател. Неговото годишно актуализиране прецизира информацията за клуба и поставя на нова база нейното развитие. Указателят дава възможност да се доближим реално до цел първа на Ротари: създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш.

Ще се радвам, ако това писмо бъде прочетено и обсъдено в клубовете за проблемите, които то повдига за нашия ротариански живот и получим конструктивни предложения и подкрепата, каквато заслужава българското ротарианско издание.


Ваш в Ротари,

Наско Начев, ПДГ

 


ЗА КАКВО ЩЕ ПОМОГНЕ ВАШЕТО ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Дарение от 50 щ.дол. помага за осигуряването на личен воден филтър, който предлага простичък начин за достъп до чиста вода в места като селските райони на Гватемала. Всяка година проекти, финансирани от Фондация Ротари, подпомагат стотици хиляди хора - деца, семейства и цели общности 

Вижте какво можете да подкрепите с дарението си на: 
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175735:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r

Научете повече за приоритетните области на Ротари на:
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175736:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r 

Открийте други начини да дарявате:
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175737:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r

 


  

ФОНДАЦИЯ РОТАРИ СЪС ЗВЕЗДЕН РЕЙТИНГ

Фондация Ротари бе отличена с 4 звезди от Charity Navigator - най-големия и най-престижен независим оценител на организации с идеална цел в САЩ.
"Нашата фондация продължава да работи, спазвайки най-високите етични стандарти" - каза председателят на попечителите на Фондацията Джон Кени. "Горди сме, че Charity Navigator за седма поредна година призна нашия ангажимент за отчетност и прозрачност."
Оценката от 4 звезди е най-високата, която Charity Navigator присъжда за добро фискално управление, отчетност и прозрачност. Всяка година Charity Navigator оценява хиляди организации с идеална цел, като само една от четири печели 4 звезди.
Тазгодишното отличие е седмото поред за Фондацията и я поставя сред най-добрите от базираните в САЩ благотворителни организации.
Rotary News


  

ОНЛАЙН ПЕТИЦИЯ НА РОТАРИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЛИОМИЕЛИТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ*

Призовете световните лидери да подкрепят програмата „ПолиоПлюс“ и да осигурят финансирането на финалната фаза на борбата за ликвидиране наполиомиелита. Подпишете ПЕТИЦИЯТА, за да се чуе гласът ви в целия свят?

 
*Борбата срещу полиомиелита се ръководи от Глобалната инициатива за ликвидиране на болестта, която включва Ротари Интернешънъл, УНИЦЕФ, Американските центрове за контрол и превенция на болестите, Световната здравна организация и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.


 

 

Редове на издателя

Март 2018

Януари 2018

Ноември 2017

Септември 2017

Юли 2017      

Май 2017         

ТЕМА 2018