Skip to main content.

Global Navigation

 

   

      
 

 

РЕДОВЕ НА РЕДАКТОРА 2019

 

МАЙ-ЮНИ 2019 

 

Уважаеми приятели,

Това списание ще бъде последно за тези от вас, които предпочитат да получават ротарианска информация на хартия.

Причините за промяната, както обикновено, са обективни и субективни. В обръщението си към вас в първия брой на списанието от 1995 г. казах, че думите отлитат и се забравят, а написаното остава… Затова тогава решихме нашето движение да има свой печатан орган. Резултатът днес е 6000 стр. история, написани от вас, с вашата воля, добронамереност и интелект. За тези 24 години се промениха основно технологиите и това е обективната причина нашето ротарианско издание да премине в нов формат, адаптивен и иновативен.

Преди няколко дни приключи работата на Законодателния съвет, който се събира на всеки три години и обсъжда и приема предложенията за промени в Ротари. В броя поместваме резюме на основните дискутирани въпроси. Това, което прави впечатление, е, че делегатите от цял свят категорично са отхвърлили предложенията 19/67 и 19/68 – да отпадне задължителният абонамент, както и да спре издаването на всички списания, а да се информираме изцяло за ротарианския живот от социалните мрежи и сайтовете. Против са също и колегите от ротариански издания с многохиляден тираж, тенденцията за „малките“ списания е да излизат основно в електронен вид.

Дали е на книга, или в електронен вид, всяко периодично издание е като живо същество. То се нуждае от грижи и помощ, но най-вече му е необходима отдаденост! И емоция – а дали тази емоция ще се преражда с намирането на броя в електронния безкрай, или с посягането до близкия книжен шкаф у дома… това остава личен избор. Тук се появяват субективните фактори. Решението на много ротарианци, дори цели клубове, да получават The Rotarian в електронен вид само защото е по-евтино, разклати окончателно финансовата стабилност на българското издание. Това са над 370 нашенци (абонати), които загърбиха изданието, лицензирано от Ротари като равностойно на официоза и отразяващо ротарианския живот в България.

Ако искаме ротарианското списание да излиза в печатан вид, тиражът не може да бъде под 2000 екземпляра, а ние отдавна сме слезли под тази граница; отдавна ИАК и РАК не получават списанието; отдавна не пращаме броеве до националните институции и обществени организации, което беше дългогодишна практика; то стига единствено до библиотеките в страната – задължение на издателя.

Така ние ще се върнем при държави като Гърция, Македония, Косово, Сърбия, Румъния, Албания, Хърватска, Унгария – общо 24 на брой, освободени от абонамент, защото не говорят английски. Ще излезем от световната ротарианска преса, която включва 31 държави и 25 езика и сме първата ротарианска страна, която публикува Ротари информация на кирилица. Затова, приятели, поставихме братята Кирил и Методий на първа корица с крилатата фраза на Дядо Вазов: «Чети: А, Б! То прави сляпото окато…»

Ваш в Ротари,
Наско Начев

 


ЗА КАКВО ЩЕ ПОМОГНЕ ВАШЕТО ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Дарение от 50 щ.дол. помага за осигуряването на личен воден филтър, който предлага простичък начин за достъп до чиста вода в места като селските райони на Гватемала. Всяка година проекти, финансирани от Фондация Ротари, подпомагат стотици хиляди хора - деца, семейства и цели общности 

Вижте какво можете да подкрепите с дарението си на: 
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175735:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r

Научете повече за приоритетните области на Ротари на:
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175736:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r 

Открийте други начини да дарявате:
http://echo4.bluehornet.com/ct/51175737:28516283293:
m:3:2626182167:6652D566E06C337F987438AA380D7D18:r

 


  

ФОНДАЦИЯ РОТАРИ СЪС ЗВЕЗДЕН РЕЙТИНГ

Фондация Ротари бе отличена с 4 звезди от Charity Navigator - най-големия и най-престижен независим оценител на организации с идеална цел в САЩ.
"Нашата фондация продължава да работи, спазвайки най-високите етични стандарти" - каза председателят на попечителите на Фондацията Джон Кени. "Горди сме, че Charity Navigator за седма поредна година призна нашия ангажимент за отчетност и прозрачност."
Оценката от 4 звезди е най-високата, която Charity Navigator присъжда за добро фискално управление, отчетност и прозрачност. Всяка година Charity Navigator оценява хиляди организации с идеална цел, като само една от четири печели 4 звезди.
Тазгодишното отличие е седмото поред за Фондацията и я поставя сред най-добрите от базираните в САЩ благотворителни организации.
Rotary News


  

ОНЛАЙН ПЕТИЦИЯ НА РОТАРИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЛИОМИЕЛИТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ*

Призовете световните лидери да подкрепят програмата „ПолиоПлюс“ и да осигурят финансирането на финалната фаза на борбата за ликвидиране наполиомиелита. Подпишете ПЕТИЦИЯТА, за да се чуе гласът ви в целия свят?

 
*Борбата срещу полиомиелита се ръководи от Глобалната инициатива за ликвидиране на болестта, която включва Ротари Интернешънъл, УНИЦЕФ, Американските центрове за контрол и превенция на болестите, Световната здравна организация и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.


 

 

Редове на издателя


ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2019

НОЕМВРИ 2018

СЕПТЕМВРИ 2018

ЮЛИ 2018

МАЙ 2018

Март 2018

Януари 2018

Ноември 2017

Септември 2017

Юли 2017      

Май 2017         

ТЕМА 2018